Tóm tắt công thức vật lý đại cương 1 – UET
Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác – Lê Nin – PTS Nguyễn Văn Hào
Giáo trình Tâm lý học sáng tạo – Phạm Thành Nghị (2012)
Đề cương ôn tập môn Thư viện học đại cương dành cho thi vấn đáp (16 Trang)
Đề cương ôn tập môn Thư viện học đại cương dành cho thi vấn đáp (16 Trang)
Đề cương Thống kê cho Khoa học Xã hội kỳ 2 năm học 2020-2021 – USSH (bản cập nhật đầy đủ và chính xác hơn)
Đề cương Thống kê cho Khoa học Xã hội kỳ 2 năm học 2020-2021 – USSH
Đề cương lý thuyết môn Logic học đại cương – Nguyễn Thị Ngát
Đề cương Nhập môn Quan hệ quốc tế – USSH
Câu hỏi ôn tập Tâm lý học đại cương – USSH
Câu hỏi ôn tập Tâm lý học đại cương – USSH
Đề cương Tâm lý học đại cương – Đặng Thu Hòa – USSH
Đề cương lý thuyết Logic học đại cương – Đặng Thu Hòa – USSH
Câu hỏi ôn tập môn Tôn giáo học đại cương – USSH
Câu hỏi ôn tập môn Tôn giáo học đại cương – USSH
Đề cương Tôn giáo học đại cương (30 câu-29 trang) – USSH
Đề cương Tôn giáo học đại cương (30 câu-29 trang) – USSH
Đề cương Tôn giáo học đại cương rút gọn – USSH
Đề cương môn Lịch sử văn minh thế giới (24 câu – 14 trang) – USSH
Đề cương môn Lịch sử văn minh thế giới (24 câu – 14 trang) – USSH