Giáo trình Vật lý thống kê – Nguyễn Quang Báu
Giáo trình Xã hội học đại cương – 2016
Giáo trình Kiểm thử phần mềm – UET
The C Programming Language (Lập trình C)
Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới – Vũ Dương Ninh
Giáo trình Tâm lý học đại cương – Nguyễn Quang Uẩn
Giáo trình Bài tập xác suất – Đặng Hùng Thắng
Giáo trình Địa Chất Môi Trường (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) – Nguyễn Đình Hòe
Giáo trình Cơ sở Ngữ dụng học (Tập 1)- Đỗ Hữu Châu
Giáo trình Đại cương ngôn ngữ học (Tập 1) – Đỗ Hữu Châu, Bùi Minh Toán
Giáo trình Đại cương ngôn ngữ học (Tập 2 Ngữ dụng học) – Đỗ Hữu Châu
Giáo trình Hóa Học Vô Cơ. Tập 2 – Nguyên Đức Vận
Hóa Đại Cương – Vô Cơ. Tập 2 – Lê Thành Phước
Giáo trình Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy – Trần Văn Địch
Giáo trình Cơ sở phương pháp mô hình hóa trong hải dương học – Đinh Văn Ưu – HUS
Giáo trình Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam – Nguyễn Thanh Sơn – HUS
Giáo trình Địa lý thủy văn – Nguyễn Văn Tuần, Nguyễn Hữu Khải – HUS
Giáo trình Đo đạc và chỉnh lý số liệu thủy văn
Giáo trình Đối lưu khí quyển – Trần Tân Tiến – HUS
Giáo trình Động lực học biển – Phạm Văn Vỵ – HUS