Giáo trình Động lực học biển – Phần 3 Thủy triều – Phạm Văn Huấn – HUS
Giáo trình Dự báo thủy văn – Nguyễn Văn Tuần, Đoàn Quyết Trung, Bùi Văn Đức – HUS
Giáo trình Hệ thông tin địa lý và một số ứng dụng trong hải dương học – Nguyễn Hồng Phương, Đinh Văn Ưu – HUS
Giáo trình Hóa học biển – HUS
Giáo trình Khí hậu và khí tượng đại cương – Trần Công Minh – HUS
Giáo trình Khí tượng nông nghiệp – Đặng Thị Hồng Thủy – HUS
Giáo trình Ansys Phân tích Ứng Suất và Biến Dạng – Đỗ Thành Trung
Giáo trình Khí tượng radar – Nguyễn Hướng Điền, Tạ Văn Đa – HUS
Giáo trình Khí tượng vệ tinh – Nguyễn Văn Tuyên – HUS
Giáo trình Mô hình hoàn lưu biển và đại dương – Đinh Văn Ưu – HUS
Giáo trình Mô hình toán thủy văn – Nguyễn Hữu Khải, Nguyễn Thanh Sơn – HUS
Giáo trình Ngôn ngữ lập trình FORTRAN 90 – Phan Văn Tân – HUS
Giáo trình Phương pháp thống kê trong khí hậu – Phan Văn Tân – HUS
Giáo trình Quản lý biển – Lê Đức Tố, Hoàng Trọng Lập, Trần Công Trục, Nguyễn Quang Vinh – HUS
Giáo trình Thủy lực biển – Đinh Văn Ưu, Nguyễn Thọ Sáo, Phùng Đăng Hiếu – HUS
Giáo trình Tính toán thủy văn – Nguyễn Thanh Sơn – HUS
Giáo trình Vật lý biển – Đinh Văn Ưu, Nguyễn Minh Huấn – HUS
Giáo trình Vi Khí Hậu – Lê Văn Mai – HUS
Giáo trình Cơ sở lý thuyết hàm ngẫu nhiên và ứng dụng trong khí tượng thủy văn – HUS
Giáo trình Các phương pháp phân tích hóa học nước biển – HUS