*Lưu ý quan trọng: Tìm kiếm tài liệu gõ không dấu để có kết quả chính xác nhất!

Ví dụ: Giai tich 1 uet thay vì gõ Giải tích 1 uet


Cách 1:

Truy cập TailieuVNU.com,

Gõ tên môn học ở ô Tìm kiếm, ấn kính lúp ở cuối ô để bắt đầu tìm kiếm

Xuất hiện các kết quả tìm kiếm, bạn chú ý phần Tên trường của bạn đang học như bên dưới là Đại Học Công Nghệ, sau đó ấn vào Tên môn học hoặc nút Download

Bạn kéo xuống cuối, Dưới câu Tài liệu VNU – Cho đi là còn mãi! có các từ khóa để bạn tìm kiếm, bạn ấn vào từ khóa là tên môn học kèm tên trường đại học của bạn viết tắt để lọc các đề thi cùng trường, sắp xếp lần lượt từ đề thi gần nhất đến đề thi cũ nhất.

Cách 2:

Truy cập TailieuVNU.com,

Gõ tên môn học + tên trường của bạn viết tắt ở ô Tìm kiếm, ấn kính lúp ở cuối ô để bắt đầu tìm kiếm


Update: 03/04/2021

Đừng quên ấn nút Like, Share bài viết nhé bạn <3

Cảm ơn bạn!