Giáo trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Tập 1)
Slide Phương pháp nghiên cứu khoa học – Vũ Cao Đàm
Việt Nam phong tục [Phan Kế Bính, Văn học, 2005]
Văn hóa Việt Nam – Tìm tòi và suy ngẫm [Trần Quốc Vượng, VHDT 2000]
Hà Nội văn hóa phong tục [Lý Khắc Cung, Thanh Niên]
Cơ sở văn hóa Việt Nam [Trần Ngọc Thêm, Giáo dục 1999]
Đề thi giải tích 2 trắc nghiệm online (Phần 1) kỳ 2 năm học 2020-2021 – UET
Đề thi giải tích 2 trắc nghiệm online (Phần 2) kỳ 2 năm học 2020-2021 – UET
Đề thi giải tích 2 trắc nghiệm online (Phần 3) kỳ 2 năm học 2020-2021 – UET
Tóm tắt công thức vật lý đại cương 1 – UET
Tài liệu tập huấn (Anh văn chuyên ngành toán cho sinh viên sư phạm toán)
Từ điển toán học anh việt
Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác – Lê Nin – PTS Nguyễn Văn Hào
Hướng dẫn học tập Kinh tế chính trị Mác- Lenin – PTIT
Hướng dẫn ôn thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học – PTS Nguyễn Văn Dương
Hướng dẫn học tập Chủ nghĩa xã hội khoa học – PTIT
Giáo trình Tâm lý học sáng tạo – Phạm Thành Nghị (2012)
Chữa một số câu hỏi trong ngân hàng đề thi môn Mạng Máy Tính – UET
Đề thi Xử lý tín hiệu số đề số 13 kỳ 2 năm học 2020-2021 – UET
Đề thi Xử lý tín hiệu số đề số 12 kỳ 2 năm học 2020-2021 – UET