CLB UET

GALAXY – UET Cheerleading Squad tuyển quân

🔥 ĐỢT VẮC XIN TUYỂN QUÂN “NÓNG” NHẤT TRONG NĂM 🔥 👉 Đ𝑜̛𝑛 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑞𝑢𝑎̂𝑛: https://bit.ly/TTVGEN4CHEER 💖 “Vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất Thời sinh viên tươi đẹp nhất… là […]