CNXHKH – Chương 6. Vấn đề dân tộc trong thời kỳ quá độ lên CNXH

CNXHKH – Chương 6. Vấn đề dân tộc trong thời kỳ quá độ lên CNXH

CNXHKH - Chương 6. Vấn đề dân tộc trong thời kỳ quá độ lên CNXH
CNXHKH – Chương 6. Vấn đề dân tộc trong thời kỳ quá độ lên CNXH

Xem thêm: CNXHKH – Chương 5. Cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH

Nội dung Chương 6. Vấn đề dân tộc trong thời kỳ quá độ lên CNXH

Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về dân tộc

1.1 Khái niệm, đặc trưng cơ bản của dân tộc

Khái niệm Dân tộc: là một hình thức cộng đồng người ổn định, bền vững hợp thành nhân dân của một quốc gia, có lãnh thổ chung, có nền kinh tế thống nhất, quốc ngữ chung, có truyền thống văn hóa, truyền thống đấu tranh chung hình thành trong quá trình dựng nước và giữ nước dưới sự quản lý của nhà nước.

1.2. Hai xu hướng khách quan của sự phát triển quan hệ dân tộc

1.3. Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác – Lênin

Dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam

2.1. Đặc điểm dân tộc Việt Nam

2.2. Quan điểm và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước Việt Nam

Xem thêm : CNXHKH – Chương 7. Vấn đề tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH

TẢI TÀI LIỆU XUỐNG

File có vấn đề (không thể xem trước, không thể tải về, nội dung bị sai khác….) vui lòng để lại bình luận phản ánh để chúng tớ sửa lỗi.

Mọi đóng góp nhỏ bé của bạn sẽ giúp ích cho TailieuVNU lắm đó <3

Đừng tiếc 1 Like ở cuối bài viết và chia sẻ đến bạn bè của mình nhé!

Tài liệu VNU – Cho đi là còn mãi!

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments