Đề thi Phân tích thiết kế hướng đối tượng đề số 1 kỳ 2 năm học 2021-2022 – UET

Đề thi Phân tích thiết kế hướng đối tượng đề số 1 kỳ 2 năm học 2021-2022 – UET

Đề thi Phân tích thiết kế hướng đối tượng đề số 1 kỳ 2 năm học 2021-2022 – UET
Đề thi Phân tích thiết kế hướng đối tượng đề số 1 kỳ 2 năm học 2021-2022 – UET

Nội dung Đề thi Phân tích thiết kế hướng đối tượng UET

1. phát biểu nào sau đây đúng

A là ngôn ngữ mô hình hóa quy trình phát triển phần mềm

B. UML là ngôn ngữ phụ thuộc vào quy trình và được dùng để chức quan hóa các chế tác phần mềm

C. UML là quy trình phát triển các hệ thống phần mềm

D UML là ngôn ngữ mô hình hóa cho các thiết kế phần mềm

Xem thêm: Đề thi Phân tích thiết kế hướng đối tượng đề số 1 kỳ 2 năm học 2019-2020 – UET

2. phát biểu nào sau đây về biểu đồ ca sử dụng là SAI

A. Mô tả khung nhìn tĩnh của hệ thống

B. Mô tả chuỗi các hoạt động của hệ thống để thực hiện một nhiệm vụ từ tác nhân

C. cho biết những việc người dùng hệ thống có thể thực hiện

D. Là kỹ thuật dựa vào văn bản trong UML

TẢI TÀI LIỆU XUỐNG

File có vấn đề (không thể xem trước, không thể tải về, nội dung bị sai khác….) vui lòng để lại bình luận phản ánh để chúng tớ sửa lỗi.

Mọi đóng góp nhỏ bé của bạn sẽ giúp ích cho TailieuVNU lắm đó <3

Đừng tiếc 1 Like ở cuối bài viết và chia sẻ đến bạn bè của mình nhé!

Tài liệu VNU – Cho đi là còn mãi!

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments