Đề thi Xác suất thống kê kỳ hè năm học 2020-2021 – UET

Đề thi Xác suất thống kê kỳ hè năm học 2020-2021 – UET

Đề thi Xác suất thống kê kỳ hè năm học 2020-2021 – UET
Đề thi Xác suất thống kê kỳ hè năm học 2020-2021 – UET

Nội dung Đề thi Xác suất thống kê kỳ hè UET

Thống Nhất: Một mã số sinh viên của em là một số gồm 8 chữ số, Gọi a là chữ số cuối của mã số sinh viên, Gọi b là chữ số cuối của ngày sinh, c là chữ cuối của tháng sinh ví dụ bạn A có mã số sinh viên là 15021299 sinh ngày 20 tháng 5 năm 1997 thì a = 9, b = 0, c = 5

Xem thêm: Đề thi Xác suất thống kê đề số 1 kỳ 1 năm học 2020-2021 – UET

Câu 1: Mỗi người sử dụng hệ thống máy tính đều có mật khẩu dài từ (6 + a) đến (8 + a) ký tự trong đó mỗi ký tự là một chữ cái in hoa hoặc chữ số mỗi. Mật khẩu phải chứa ít nhất một chữ số. Hỏi có thể có bao nhiêu mật khẩu?

Câu 2: Một nhà sản xuất máy tính sử dụng các ship từ 3 nguồn với tỉ lệ nguồn A là …

Câu 3:

Câu 4:

TẢI TÀI LIỆU XUỐNG

File có vấn đề (không thể xem trước, không thể tải về, nội dung bị sai khác….) vui lòng để lại bình luận phản ánh để chúng tớ sửa lỗi.

Mọi đóng góp nhỏ bé của bạn sẽ giúp ích cho TailieuVNU lắm đó <3

Đừng tiếc 1 Like ở cuối bài viết và chia sẻ đến bạn bè của mình nhé!

Tài liệu VNU – Cho đi là còn mãi!

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments