Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thực hiện các nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 về việc ban hành Chương trình môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Giáo trình gồm 9 chương:

Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)

Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975)

Chương IV: Đường lối công nghiệp hóa

Chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

Chương VII: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội

Chương VIII: Đường lối đối ngoại

Xem thêm: Tải Miễn Phí 20+ Bài Tiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Giáo trình do tập thể các nhà khoa học, các giảng viên có kinh nghiệm của một số trường đại học biên soạn đã thực sự đáp ứng yêu cầu mới của thực tiễn giảng dạy và học tập hiện nay của học sinh, sinh viên. Xin trân trọng giới thiệu!

Download Tài liệu

Tác giả: Nguyễn Viết Thông, Đinh Xuân Lý, Nguyễn Đăng Quang

Năm XB: 2016

NXB: Chính trị quốc gia

Hy vọng bạn đã tải được Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn chỉnh. Nếu bạn đang cần viết luận văn tốt nghiệp, tiểu luận ngành Triết học, tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng không có nhiều thời gian để viết, chỉnh sửa cho đúng chuẩn thì có thể lựa chọn dịch vụ làm thuê luận văn tốt nghiệp , viết bài luận thuê của đơn vị Tri Thức Cộng Đồng – với đội ngũ kinh nghiệm 15 năm, viết hơn 17.500 bài luận văn, tiểu luận chất lượng cao cho rất nhiều sinh viên đến từ các trường đại học khác nhau.

File có vấn đề (không thể xem trước, không thể tải về, nội dung bị sai khác….) vui lòng để lại bình luận phản ánh để chúng tớ sửa lỗi.

Mọi đóng góp nhỏ bé của bạn sẽ giúp ích cho TailieuVNU lắm đó <3

Đừng tiếc 1 Like ở cuối bài viết và chia sẻ đến bạn bè của mình nhé!

Tài liệu VNU – Cho đi là còn mãi!

4/5 - (2 bình chọn)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments