Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lê Nin

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lê Nin

Chương 1. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRĮ MÁC-LÊNIN.

1.1. KHÁI QUÁT SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KINH TẾ CHÍNH TRĮ MÁC- LÊNIN .

1.2. ĐỐI TƯỢNG, MUC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA KINH TẾ CHÍNH TRĮ MÁC- LÊNIN

1.2.1. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác -Lênin

1.2.2 Mục đích nghiên cứu của kinh tế chính trį Mác – Lênin

1.2.3. Phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trį Mác – Lênin

1.3. CHỨC NĂNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRĮ MÁC-LÊNIN

1.3.1. Chức năng nhận thức.

1.3.2. Chức năng tư tưởng

1.3.3. Chức năng thực tiễn

1.3.4. Chức năng phương pháp luận

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lê Nin
Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lê Nin

Chương 2: HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG

2.1. LÝ LUÂN CỦA C.MÁC VỀ SẢN XUẤT HÀNG HÓA VÀ HÀNG HÓA

2.1.1. Sản xuất hàng hóa.

2.1.2. Hàng hóa.

2.1.3. Tiền tệ.

2.1.4. Dịch vụ và quan hệ trao đổi trong trường hợp một số yếu tố khác hàng hóa thông thường ở điều kiện hiện nay.

2.2. THỊ TRƯỜNG VÀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.

2.2.1. Khái niệm, phân loại và vai trò của thị trường.

2.2.2. Nên kinh tế thị trường và một số quy luật chủ yếu của nền kinh tế thị trường.

2.3. VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG.

Chương 3:  GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

3.1. LÝ LUẬN CỦA C.MÁC VÈ GIÁ TRĮ THẶNG DƯ

3.1.1. Nguồn gốc của giá trị thặng dư

3.1.2. Ban chất của giá trị thặng dư

3.1.3. Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư

3.2. TÍCH LŨY TƯ BẢN

3.2.1. Bản chất của tích lũy tư bản

3.2.2. Những nhân tố ảnh hưởng tới quy mô tích lũy

3.2.3. Một số hệ quả của tích lũy tư bản

3.3. CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

3.3.1. Lợi nhuận

3.3.2 Lợi tức

3.3.3. Địa tô

Chương 4. CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

4.1

LINK DOWNLOAD

File có vấn đề (không thể xem trước, không thể tải về, nội dung bị sai khác….) vui lòng để lại bình luận phản ánh để chúng tớ sửa lỗi.

Mọi đóng góp nhỏ bé của bạn sẽ giúp ích cho TailieuVNU lắm đó <3

Đừng tiếc 1 Like ở cuối bài viết và chia sẻ đến bạn bè của mình nhé!

Tài liệu VNU – Cho đi là còn mãi!

Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments