Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Nội dung cuốn sách vừa trình bày những thành quả, những thắng lợi vĩ đại qua các chặng đường lịch sử Đảng, vừa đề cập và phân tích sâu sắc những sai lầm, khuyết điểm, yếu kém trong quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam cũng như nói rõ về quá trình lãnh đạo cách mạng, nội dung, bài học về xây dựng Đảng qua các thời kỳ lịch sử.

Cuốn sách trang bị những kiến thức cơ bản, có hệ thống về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa cung cấp tri thức, sự kiện lịch sử, vừa nâng cao trình độ nhận thức chính trị, trình độ phương pháp luận và năng lực tư duy của người học, đồng thời coi trọng giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Cuốn sách là sự định hướng thống nhất về những nội cơ bản môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập của hệ cử nhân chính trị.

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Mục Lục:

Phần mở đầu: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930).

Chương II: Đảng lãnh đạo đấu tranh dành chính quyền (1930 – 1945).

Chương III: Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945-1954).

Chương IV: Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).

Chương V: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975 – 2006).

Chương VI: Tổng kết lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, thắng lợi và bài học.

LINK DOWNLOAD

File có vấn đề (không thể xem trước, không thể tải về, nội dung bị sai khác….) vui lòng để lại bình luận phản ánh để chúng tớ sửa lỗi.

Mọi đóng góp nhỏ bé của bạn sẽ giúp ích cho TailieuVNU lắm đó <3

Đừng tiếc 1 Like ở cuối bài viết và chia sẻ đến bạn bè của mình nhé!

Tài liệu VNU – Cho đi là còn mãi!

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments