No Picture
Tiếng anh VSTEP

Ôn thi VSTEP Listening

Tài liệu lưu hành nội bộ, vui lòng chat với Fanpage Tài liệu VNU cụm từ: 84LISTENING để lấy đường dẫn tải file. Tài liệu này gồm 84 bài nghe định dạng thi VSTEP tham khảo   […]

No Picture
Tiếng anh VSTEP

Ôn thi VSTEP Speaking

Tài liệu lưu hành nội bộ, vui lòng chat với Fanpage Tài liệu VNU cụm từ: SPEAKING22032021 để lấy đường dẫn tải file.   TỔNG QUAN BÀI THI NÓI   PART 1: SOCIAL INTERACTION (HỘI THOẠI XÃ […]

No Picture
Tiếng anh VSTEP

Ôn thi VSTEP Reading

Tài liệu lưu hành nội bộ, vui lòng chat với Fanpage Tài liệu VNU cụm từ: 50READING để lấy đường dẫn tải file Tài liệu gồm có TỔNG QUAN VỀ BÀI THI ĐỌC 1- Các dạng […]

No Picture
Tiếng anh VSTEP

Ôn thi VSTEP Writing

Ôn thi VSTEP Writing Tài liệu lưu hành nội bộ, vui lòng chat với Fanpage Tài liệu VNU cụm từ: WRITING22032021 để lấy đường dẫn tải file   Ôn thi VSTEP Speaking tại đây