Giáo trình toán cao cấp tập 1

Nội dung Giáo trình toán cao cấp tập 1 bao gồm

 • Chương I: Tập hợp và ánh xạ.
 • Chương II: Cấu trúc đại số – số phức – đa thức và phân thức hữu tỉ.
 • Chương III: Ma trận – định thức – hệ phương trình tuyến tính
 • Chương IV: Hình học giải tích
 • Chương V: Không gian vectơ – không gian euclid
 • Chương VI: Ánh xạ tuyến tính
 • Chương VII: Trị riêng và vectơ riêng của toán tử tuyến tính
 • Chương VIII: Dạng toàn phương


     Chương trình môn toán ở trường phổ thông đã có nhiều thay đổi từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình cải cách giáo dục. Bộ giáo trình Toán cao cấp dùng cho các trường Đại học Kỹ thuật này được viết vừa nhằm thích ứng với sự thay đổi đó ở trường phổ thông vừa nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy toán ở trường đại học.

     Toán cao cấp là môn học khó mà sinh viên các trường đại học kỹ thuật phải học trong ba học kì đầu bao gồm những vấn đề cơ bản của đại số và giải tích toán học đóng vai trò then chốt trong việc rèn luyện tư duy khoa học cung cấp công cụ toán học để sinh viên học các môn học khác ở bậc đại học và xây dựng tiềm lực để tiếp tục tự học sau này.

     Khi viết bộ sách này chúng tôi rất chú ý đến mối quan hệ giữa lý thuyết và bài tập. Đối với người học toán hiểu sâu sắc lý thuyết phải vận dụng được thành thạo các phương pháp cơ bản các kết quả cơ bản của lý thuyết trong giải toán làm bài tập và trong quá trình làm bài tập người học hiểu lý thuyết sâu sắc hơn. Các khái niệm cơ bản của đại số và giải tích toán học được trình bày một cách chính xác với nhiều ví dụ minh họa. Phần lớn ăn các định lý được chứng minh đầy đủ. Cán bộ giảng dạy tùy theo quỹ thời gian của mình có thể hướng dẫn cho sinh viên tự đọc một số phần một số chứng minh. Cuối mỗi chương đều có Phần tóm tắt các định nghĩa chính, các định lý và các công thức chủ yếu và các bài tập đã được chọn lọc kỹ kèm theo đáp số và gợi ý.

Bộ sách được viết thành 3 tập

 • Tập 1 : Đại số và hình học giải tích
 • Tập 2 : Phép tính giải tích một biến số
 • Tập 3 : Phép tính giải tích nhiều biến số

Bộ sách là công trình tập thể của nhóm tác giả gồm ba người Nguyễn Đình Trí chủ biên Tạ Văn Đĩnh và Nguyễn Hồ Quỳnh.

Ông Tạ Văn Đĩnh phụ trách tiếp tập 1 ông Nguyễn Hồ Quỳnh phụ trách viết 7 chương đầu của tập 2 Nguyễn Đình Trí phụ trách viết chương 8 của tập 2 và toàn bộ tập 3 cùng với bộ giáo trình này chúng tôi biết 3  bài tập bài tập tập Toán cao cấp nhằm hỗ trợ các bạn học cần lời giải chi tiết của những bài tập đã ra trong bộ giáo trình này

Giáo trình Bài tập toán cao cấp tập 1 tại đây

Giáo trình Bài tập toán cao cấp tập 1 – Nguyễn Thủy Thanh tại đây

File có vấn đề (không thể xem trước, không thể tải về, nội dung bị sai khác….) vui lòng để lại bình luận phản ánh để chúng tớ sửa lỗi.

Mọi đóng góp nhỏ bé của bạn sẽ giúp ích cho TailieuVNU lắm đó <3

Đừng tiếc 1 Like ở cuối bài viết và chia sẻ đến bạn bè của mình nhé!

Tài liệu VNU – Cho đi là còn mãi!

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments