Giáo trình toán cao cấp tập 2

Giáo trình toán cao cấp tập 2

Giáo trình toán cao cấp tập 2
Giáo trình toán cao cấp tập 2

Mục lục Giáo trình toán cao cấp tập 2

Chương 1: Số thực

1.1 tổng hợp

1.2 tập các số thực

1.3 dãy số thực tóm

tắt chương 1

bài tập

Chương 2: Hàm một biến số thực

1.1 định nghĩa hàm số một biến số thực

2.2 đồ thị của hàm số một biến số thực

2.3 hàm số chẵn, hàm số lẻ, hàm số tuần hoàn, hàm số đơn điệu

2.4 hàm số hợp

2.5 hàm số ngược và đồ thị hàm số ngược

2.6 các hàm số sơ cấp cơ bản

2.7 các hàm số sơ cấp

2.8 đa thức nội suy

tóm tắt chương 2

bài tập

Xem thêm: Giáo trình toán cao cấp tập 1

Chương 3: Giới hạn và sự liên tục cùa hàm số một biến số

3.1 định nghĩa

3.2 các tính chất của giới hạn

3.3 hạn một phía

3.4 vô cùng bé và vô cùng lớn

3.5 sự liên tục của hàm số một biến số

3.6 điểm gián đoạn của hàm số

3.7 các tính chất của hàm số liên tục

tóm tắt chương 3

bài tập

Chương 4: Đạo hàm vi phân của hàm số một biến số

4.1 đặt hàng

4.2 vi phân

4.3 đạo hàm 1 phía đạo hàm vô cùng

4.4 Đạo hàm và vi phân cấp cao

tóm tắt chương 4

bài tập

Xem thêm: Giáo trình Bài tập toán cao cấp tập 2

Chương 5: Các định lý về giá trị trung bình

5.1 các định lý về giá trị trung bình

5.2. ứng dụng các định lý về giá trị trung bình

tóm tắt chương 5

bài tập

Chương 6: Nguyên hàm và tích phân bất định

6.1 tích phân bất định các thí dụ đơn giản

6.2 phép đổi biến

6.3 phương pháp tính tích phân từng phần

6.4 tích phân các phân thức hữu tỉ

6.5 tích phân các biểu thức lượng giác

6.6 tích phân các biểu thức dạng

tóm tắt chương 6

bài tập

Chương 7: Tích phân xác định

7.1 đến Nghĩa tích phân xác định

7.2 điều kiện thể tích

7.3 các tính chất của tích phân xác định

7.4 cách tính tích phân xác định

7.5 phép đổi biến trong tích phân xác định

7.6 phép lấy tích phân từng phần

7.7 tính gần đúng tích phân xác định

7.8 một số ứng dụng hình học của tích phân xác định

7.9 tích phân suy rộng

tóm tắt chương 7

bài tập

Chương 8: Chuỗi

8.1 đại cương về chữ số

8.2 chuỗi số dương

8.3 chuỗi số có số hạng với dấu bất kỳ

8.4 Dãy hàm số

8.5 Chuỗi hàm số

8.6 Chuỗi lũy thừa

8.7 Chuỗi Fourier

tóm tắt chương 8

bài tập

TẢI TÀI LIỆU XUỐNG

File có vấn đề (không thể xem trước, không thể tải về, nội dung bị sai khác….) vui lòng để lại bình luận phản ánh để chúng tớ sửa lỗi.

Mọi đóng góp nhỏ bé của bạn sẽ giúp ích cho TailieuVNU lắm đó <3

Đừng tiếc 1 Like ở cuối bài viết và chia sẻ đến bạn bè của mình nhé!

Tài liệu VNU – Cho đi là còn mãi!

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments