Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới – Vũ Dương Ninh (Chủ Biên)

Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới – Vũ Dương Ninh (Chủ Biên)

LỜI NÓI ĐẦU

Lịch sử văn minh thế giới là môn học có nhiệm vụ cung cấp những kiến thức cơ bản về quá trình ra đời và phát triển của các nền văn minh tiêu biểu trong lịch sử loài người.

Giáo trình này gồm 8 chương đem lại cho người đọc sự hiểu biết cơ bản và hệ thống về những nền văn minh thời cổ trung đại ở phương Đông (Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Hoa, Đông Nam Á) và phương Tây (Hy Lạp, La Mã, các nước Tây Âu) và nền văn minh công nghiệp thời cận hiện đại.

Về đại thể, nội dung của mỗi chương đề cập đến những điều kiện hình thành nên văn minh, giới thiệu trình độ phát triển kinh tế và phân hóa xã hội, sơ lược lịch sử thành lập và cấu trúc của Nhà nước, những học thuyết chính trị, quan điểm triết học và các tôn giáo lớn cùng những thành tựu khoa học tự nhiên, kĩ
thuật và văn học nghệ thuật.

Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới - Vũ Dương Ninh (Chủ Biên)
Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới – Vũ Dương Ninh (Chủ Biên)

BÀI MỞ ĐẦU

I. Khái niệm văn minh

II. Các nền văn minh lớn trên thế giới

CHƯƠNG I: VĂN MINH BẮC PHI VÀ TÂY Á

A. Văn minh Ai Cập cổ đại

I. Tổng quan về Ai Cập cổ đại

II. Những thành tựu chủ yếu của văn minh Ai Cập cổ đại

B. Văn minh Lưỡng Hà cổ đại

I. Tổng quan về Lƣỡng Hà cổ đại

II. Những thành tựu chủ yếu của văn minh Lưỡng Hà cổ đại

C. Văn minh Arập

I. Sơ lược về lịch sử Arập

II. Đạo Hồi

III. Văn học nghệ thuật, khoa học, giáo dục

CHƯƠNG II: VĂN MINH ẤN ĐỘ

I. Tổng quan về Ấn Độ cổ trung đại

II. Những thành tựu chính của văn minh Ấn Độ

III. Nghệ thuật

IV. Khoa học tự nhiên

V. Tôn giáo

CHƯƠNG III: VĂN MINH TRUNG QUỐC

I. Tổng quan về Trung Quốc cổ trung đại

II. Những thành tựu chính của văn minh Trung Quốc

CHƯƠNG IV: VĂN MINH KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

I. Điều kiện tự nhiên

II. Cơ sở hình thành nền văn minh khu vực Đông Nam Á

III. Một số thành tựu văn hóa

CHƯƠNG V: VĂN MINH HY LẠP VÀ LA MÃ CỔ ĐẠI

I. Tổng quan về Hy Lạp và La Mã cổ đại

II. Những thành tựu chủ yếu của văn minh Hy – La cổ đại

CHƯƠNG VI: VĂN MINH TÂY ÂU THỜI TRUNG ĐẠI

I. Hoàn cảnh lịch sử

II. Văn hóa Tây Âu từ thế kỷ V đến thế kỷ X

III. Văn hóa Tây Âu từ thế kỷ XI đến đầu thế kỷ XIV

IV. Văn hóa Tây Âu thời Phục hƣng

V. Sự tiến bộ về kĩ thuật

VI. Sự ra đời của Đạo Tin lành

VII. Sự tiếp xúc giữa các nền văn minh

CHƯƠNG VII: SỰ XUẤT HIỆN VĂN MINH CÔNG NGHIỆP

I. Điều kiện ra đời của nền văn minh công nghiệp

II. Cuộc cách mạng công nghiệp

III. Phát minh Khoa học – Kĩ thuật và những học thuyết chính trị thời cận đại

IV. Thành tựu văn học và nghệ thuật

CHƯƠNG VIII: VĂN MINH THẾ GIỚI THỂ KỶ XX

I. Văn minh thế giới nửa đầu thế kỷ XX

II. Chiến tranh thế giới và sự phá hoại văn minh nhân loại

III. Văn minh thế giới nửa sau thế kỷ XX

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem Giáo trình khác tại đây

LINK DOWNLOAD

File có vấn đề (không thể xem trước, không thể tải về, nội dung bị sai khác….) vui lòng để lại bình luận phản ánh để chúng tớ sửa lỗi.

Mọi đóng góp nhỏ bé của bạn sẽ giúp ích cho TailieuVNU lắm đó <3

Đừng tiếc 1 Like ở cuối bài viết và chia sẻ đến bạn bè của mình nhé!

Tài liệu VNU – Cho đi là còn mãi!

Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments