Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học – 2005 – Vũ Cao Đàm

Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học – 2005 – Vũ Cao Đàm

Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học – 2005 – Vũ Cao Đàm
Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học – 2005 – Vũ Cao Đàm

Nội dung Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Phần 1: Đại cương về nghiên cứu khoa học

1. khái niệm nghiên cứu khoa học

2. phân loại nghiên cứu khoa học

3. sản phẩm của nghiên cứu khoa học

Phần 2: Lý thuyết khoa học

1. khái niệm lý thuyết khoa học

2. các bộ phận hợp thành lý thuyết khoa học

3. sự phát triển của lý thuyết khoa học

Phần 3: Lựa chọn và đặt tên đề tài

1. khái niệm đề tài

2. lựa chọn đề tài

3. đối tượng khách thể và phạm vi nghiên cứu

4. đặt tên đề tài

Xem thêm: Giáo trình Phương Pháp Luận và Hệ phương pháp nghiên cứu Tâm Lý Học – Nguyễn Ngọc Phú

Phần 4: Xây dựng luận điểm khoa học

1. Khái niệm

2. Vấn đề khoa học

3. Giả thuyết khoa học

Phần 5: Chứng minh luận điểm khoa học

1. đại cương về chứng minh luận điểm khoa học

2. chọn mẫu khảo sát

3. đặt giả thuyết nghiên cứu

4. chọn cách tiếp cận

5. phương pháp nghiên cứu tài liệu

6. phương pháp khi thực nghiệm

7. phương pháp thực nghiệm

8. phương pháp trắc nghiệm

9. phương pháp xử lý thông tin

10. kiểm chứng giả thuyết khoa học

Xem thêm : Phương pháp luận nghiên cứu khoa học – 1999 – Vũ Cao Đàm

Phần 6: Trình bày luận điểm khoa học

1. bài báo Khoa Học

2. Thông báo và tổng luận khoa học

3. công trình khoa học

4. Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học

5. luận văn khoa học

6. thuyết trình khoa học

7. cách thức trình bày một chứng minh khoa học

8. ngôn ngữ khoa học

9. trích dẫn khoa học

10. chỉ giận đề mục và chỉ dẫn tác giả

Phần 7: Tổ chức thực hiện đề tài

1. Dẫn nhập

2. Các bước thực hiện đề tài

3. Đánh giá nghiên cứu khoa học

4. Bảo hộ pháp lý cho các công trình khoa học

TẢI TÀI LIỆU XUỐNG

File có vấn đề (không thể xem trước, không thể tải về, nội dung bị sai khác….) vui lòng để lại bình luận phản ánh để chúng tớ sửa lỗi.

Mọi đóng góp nhỏ bé của bạn sẽ giúp ích cho TailieuVNU lắm đó <3

Đừng tiếc 1 Like ở cuối bài viết và chia sẻ đến bạn bè của mình nhé!

Tài liệu VNU – Cho đi là còn mãi!

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments