Giáo trình Phương Pháp Luận và Hệ phương pháp nghiên cứu Tâm Lý Học – Nguyễn Ngọc Phú

Giáo trình Phương Pháp Luận và Hệ phương pháp nghiên cứu Tâm Lý Học - Nguyễn Ngọc Phú
Giáo trình Phương Pháp Luận và Hệ phương pháp nghiên cứu Tâm Lý Học – Nguyễn Ngọc Phú

Nội dung Giáo trình Phương Pháp Luận và Hệ phương pháp nghiên cứu Tâm Lý Học

Chương I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA TÂM LÝ HỌC THEO QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC

I. Phạm trù con người trong triết học Mác

II. Phạm trù hoạt động của con người trong triết học Mác

III. Bản chất của tâm lý theo quan điểm của triết học Mác

IV. Các nguyên tắc phương pháp luận của tâm lý học 

1. Nguyên tắc Quyết định luận duy vật các hiện tượng tâm lý

2. Nguyên tắc thống nhất giữa tâm lý – ý thức và hoạt động

3. Nguyên tắc phát triển tâm lý

4. Nguyên tắc tiếp cận nhân cách

Chương II ĐO LƯỜNG. BIỂU ĐẠT KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG TRONG CÁC NGHIÊN CỨU TÂM LÝ HỌC

I. Khái niệm đo lường trong các nghiên cứu tâm lý học

1. Định nghĩa đo lường

2. Thang đo

II. Phân nhóm tài liệu thống kê

1. Khái niệm phân nhóm thống kê

2. Chuỗi thống kê

3. Các bảng thống kê

III. Một số cách biểu đạt kết quả đo lường thường dùng 

1. Lược đồ tổ chức

2. Đa giác phân chia

3. Lược đồ tích lũy

4. Đường cong phân chia

5. Một số cách biểu đạt khác

Xem thêm: Giáo trình Tâm lý học đại cương – Nguyễn Quang Uẩn

Chương III Phương pháp chọn Mẫu trong nghiên cứu tâm lý học

I. tập hợp tổng quát và tổng hợp mẫu

1. tập hợp tổng quát

2. tập hợp mẫu

3. sai số (độ lệch) của mẫu

II. cơ sở của mẫu

1. khái niệm cơ sở của mẫu

2. cách thiết lập cơ sở của mẫu

III. các phương pháp chọn mẫu

1. các phương pháp lựa chọn không ngẫu nhiên

2. các phương pháp lựa chọn ngẫu nhiên (chọn mẫu xác suất)

Xem thêm: Giáo trình Tâm lý học sáng tạo – Phạm Thành Nghị (2012)

Chương IV Các phương pháp thường được sử dụng trong các nghiên cứu tâm lý học

Chương V Sử dụng các đại lượng thống kê trong các nghiên cứu tâm lý học

Chương VI Sử dụng hệ số tương quan trong các nghiên cứu tâm lý học

Chương VII Thực hành sử dụng phần mềm SPSS cho một công trình nghiên cứu

TẢI TÀI LIỆU XUỐNG

File có vấn đề (không thể xem trước, không thể tải về, nội dung bị sai khác….) vui lòng để lại bình luận phản ánh để chúng tớ sửa lỗi.

Mọi đóng góp nhỏ bé của bạn sẽ giúp ích cho TailieuVNU lắm đó <3

Đừng tiếc 1 Like ở cuối bài viết và chia sẻ đến bạn bè của mình nhé!

Tài liệu VNU – Cho đi là còn mãi!

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments